บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม..วันเด็ก!!

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 - 11:48 น.
AA 34

จะอายุมากแค่ไหน ยังไงทุกคนก็เคยผ่านวันเด็กมา..

เวลาจะผ่านมานานแค่ไหน วันเวลาที่สนุกสนานในวัยเด็ก โดยเฉพะในวันเด็กต้องอยู่ในความทรงจำกันบ้างล่ะ

เปิดรับศักราชใหม่ วันที่เด็กรอคอยก็จะอยู่ต้นๆปี นั้นก็คือวันเด็ก วันเสาร์ที่สองของทุกปีคือวันเด็กแห่งชาติ ที่เด็กๆแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอ รออะไร? รอเพื่อจะได้สนุกสนาน ได้กินขนม ได้ของขวัญ ได้อะไรที่มันพิเศษๆสำหรับตัวเอง

เด็ก..ใครเป็นเด็กบ้าง?

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้คำนิยามว่า “ เด็ก ” คือ คนที่อายุน้อย

ส่วนพรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ว่า “ เด็ก ” หมายถึงบุคคลที่อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์

อันหลังเนี่ย ชัดเจนกว่า ตามความรู้สึกของพ่อแม่หรือบุคคลทั่วไปก็จะคิดว่า เด็ก ก็ตั้งแต่เด็กเล็กแรกเกิดจนถึงอายุสิบสี่สิบห้าปี เลยกว่านั้นก็จะเป็นเยาวชน เมื่อยี่สิบปีบริบูรณ์นั่นหมายถึงบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้ว

แต่ไม่ว่าจะว่าจะอายุเท่าไหร่ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงคิดว่าลูกคือเด็กน้อยในดวงใจของตัวเองเสมอ แม้แต่ผู้ใหญ่ทั่วๆไป หรือแม้แต่คนเขียนเองยังแอบมีโม้เม้นต์ความเป็นเด็กอยู่ในตัวเหมือนกัน เพราะความเป็นเด็กยังคงอยู่ในตัวเราทุกคน..ว่ามั้ย?

มารู้ประวัติความเป็นมาวันเด็กกันสักหน่อย..นะ

วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป หมายถึงไม่ได้ชดเชยให้หยุดเมื่อถึงวันจันทร์

วันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเมื่อเติบโตขึ้น โดยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นกำลังของชาติที่สำคัญในวันข้างหน้า

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบอประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม จนถึง พ.ศ.2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน ต่อมาใน พ.ศ.2508 ได้เริ่มจัดอีกครั้งโดยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เพราะเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการจนถึงทุกวันนี้ (ข้อมูลจาก http://www.mcp.ac.th )

ในทุกวันเด็กแห่งชาติ จะมีคำขวัญวันเด็ก ออกมาเพื่อกระตุ้นหรือบอกกล่าวบทบาทหน้าที่ของเด็กๆ โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ปี 2562 นี้ “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ” คือคำขวัญวันเด็กโดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กิจกรรมวันเด็กจะถูกจัดขึ้นโดยรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหมู่บ้านชุมชน และสถานที่จัดงานวันเด็กเป็นประจำคือโรงเรียน เพราะวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะจัดงานวันเด็กในวันศุกร์ เพื่อที่วันเสาร์เด็กๆจะได้ไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ หรือเที่ยวเล่น กิน ช็อปกับพ่อแม่และครอบครัว

เด็กๆจะตื่นเต้นรอคอยวันเด็ก เพราะกิจกรรมต่างๆนั้นล้วนสนุกสนานและอิ่มหนำสมใจ ได้ของขวัญและได้แสดงออกบนเวที ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองหรือพ่อแม่นั้นก็มักจะได้กลายเป็นเด็กไปด้วยในวันนั้นเพราะต้องทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุตรหลานกับผู้ปกครอง

เด็กๆที่มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา หรือมีผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่ เด็กเหล่านี้มักเต็มเปี่ยมด้วยความสุขในวันเด็ก

แต่!! เด็กที่ด้อยโอกาสในหลายๆอย่าง ขาดพ่อขาดแม่กำพร้า ยากจน ขาดที่พึ่งพา เด็กๆเหล่านี้สังคมและตัวเราโปรดอย่าลืมเลือน ช่วยเหลือได้จงช่วยเหลือ ไม่ใช่เฉพาะในวันเด็ก แต่มีโอกาสช่วยได้เมื่อไหร่ อย่าช้า เพราะความช่วยเหลืออาจเติมเต็มให้เด็กๆเหล่านั้นมีกำลังใจสู้ในทางของตัวเองเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจเต็มดวงเหมือนกับเด็กๆที่พร้อมทุกอย่าง

และ!! เราผู้ซึ่งเป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง โปรดเข้าใจวันเด็กให้ถ่องแท้ วันเด็กไม่ใช่วันตามใจเด็กในทุกอย่างๆ ให้เท่าที่ให้ได้ ให้เด็กๆได้รับความสุขถูกที่ ถูกเวลา และถูกสถานการณ์ พอดีและพอเหมาะพอควร

สอนและบอกเค้าให้เข้าใจหน้าที่ในแต่ละช่วงวัย และเค้าสามารถทำได้ นั่นคือพื้นฐานการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้า

มีวันสุขในวันเด็กนะคะ


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม..วันเด็ก!!